Menú Principal

@bel Bruch Carretero

 

NIF: 77615700-S

Arquitecte

 

 

 

Titol oficial d'Arquitecte en l'Escola Técnica Superior d'Arquitectura del Vallès

UPC (Universitat Politècnica de Catalunya)

Col·legiat en el Colegi Oficial d'Arquitectes de Catalunya / nº: 44254-2

 

Contacte

 

Mòbil: 654 93 79 51

AbelBruch@gmail.com

 

 

Currículum

"Portofolio"

 

Una visió gráfica i cronològica de la meva vida professional

Serveis

 

 

 

Projectes Bàsics, Executius i Direccions d'Obra

Infografía-3D Imatges Fotorealístiques (renders), Animacions, fotomuntages, etc.

Disseny i Càlcul Estructural

Links>

 

 

 

 

 

...normes de la professió d'Arquitecte

...recomanats per l'Arquitectura